No sound with Intel HDA (ATI SBx00 Azalia, Realtek 887)

Printable View