pppd[n]: tcflush failed: Input/output error

Printable View