IBM LTO4 SAS drive / Adaptec ASC-3805 won't read LTO2 tape nor write to LTO3

Printable View