slackware 10.1 install w/o floppy?

Printable View